Hur ska vi avgöra vilka projekt som får publiceras på portaler för medborgarforskning (som t.ex. medborgarforskning.se och EU-Citizen.Science)? Vilka krav bör projekten uppfylla? ECSA:s arbetsgrupp för nationella nätverk har tagit fram ett förslag bestående av sju sådana kriterier. Nu vill vi gärna ha era synpunkter på dessa! Är kriterierna relevanta – är det något som saknas? Det skulle vara otroligt hjälpsamt om ni kan besvara denna korta enkät: https://forms.gle/QVzMWH3PQK49WVvc6